Portuguese / Spanish / English

Senator Charles Schumer